Robert Miniak

polski poeta i prozaik

Robert Miniak (ur. 1969) – polski poeta i prozaik.

  • Zwyczajowo przyjmuje się, że łatwiej jest napisać sprawny kawałek prozy niż wiersz. Wynika to prawdopodobnie z tego, że poeci w dużej mierze muszą stosować – jak to powiedział T. Różewicz – sztukę skrótu.
Robert Miniak (2009)