Richard Rorty

Richard McKay Rorty (1931–2007) – amerykański filozof, przedstawiciel neopragmatyzmu i postmodernizmu.

  • Żadne wydarzenie – nawet Auschwitz – nie może przemawiać za tym, byśmy porzucili pracę na rzecz danej utopii. Za tym może przemawiać tylko inna, bardziej przekonująca utopia.
    • Źródło: Kosmopolityzm bez emancypacji
    • Zobacz też: utopia