Rezygnacja – odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś, zrzeczenie się; także: poczucie zniechęcenia, apatia.

  • Nigdy w żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpacz. Mieć nadzieję i działać – oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja i złamanie obowiązku.
  • U podstaw sukcesu leży rezygnacja.
  • Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami.