Rewolucja kulturalna

Rewolucja kulturalna – wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga.

  • Po zwycięstwie rewolucji w Chinach władze włożyły wiele wysiłku, aby przekonać ludność o stratach, jakie gospodarce rolnej przynosi zwyczaj grzebania ludzi na polach uprawnych. W szczególności chodziło o obszary, na których prowadzona była gospodarka intensywna, gdzie nawet ubytek ziemi wielkości mogiły oznaczał stratę kilku kilogramów zboża.