Regulamin

ogólny termin określający stosowanie zasad lub kontroli w instytucjach ludzkich, w tym ustawodawstwo delegowane i samoregulacja w organizacji

Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony.

Regulamin