Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Pepperskalifornijska grupa muzyczna grająca głównie funk rock.

 • Psychiczni szpiedzy z Chin próbują skraść radość twojego umysłu,
  Dziewczynki ze Szwecji śnią o występach na srebrnym ekranie,
  A jeśli i ty chcesz takie marzenia, to kalifornizacja.
  • Psychic spies from China try to steal your mind’s elation,
   Little girls from Sweden dream of silver screen quotations,
   And if you want these kind of dreams, it’s californication.
   (ang.)
  • Źródło: Californication
Red Hot Chili Peppers (2006)
 • Usłyszałem twój głos przez fotografię
  Pomyślałem o tym i wywołałem przeszłość.
  • I heard your voice through a photograph
   I thought it up and brought up the past.
   (ang.)
  • Źródło: Otherside
 • Kocham was wszystkich
  zranionych przez zimno
  tak ciężko i samotnie
  kiedy nie znasz siebie samego.
  • I love all of you
   Hurt by the cold
   So hard and lonely too
   When you don’t know yourself.
   (ang.)
  • Źródło: My friends
 • Głęboko pod powierzchnią kolejnego idealnego cudu,
  W którym wszystko jest białe jak śnieg
  Prywatnie rozdarty przez niezdecydowany świat
  I nie mam dokąd pójść
  Pod powierzchnią kolejnego idealnego cudu,
  W którym wszystko jest białe jak śnieg
  Biegnę przez pole, na którym wszystkie moje ścieżki
  Będą ukryte i gdzie nie mam dokąd pójść.
  • Deep beneath the cover of another perfect wonder
   Where it’s so white as snow
   Privately divided by a world so undecided
   And there’s nowhere to go
   In between the cover of another perfect wonder
   Where it’s so white as snow
   Running through a field where all my tracks will
   Be concealed and there is nowhere to go
   (ang.)
  • Źródło: Snow (Hey oh)
 • Pod mostem w śródmieściu,
  To tam wylałem trochę krwi
  Pod mostem w śródmieściu
  Nie mogłem mieć dość.
  Pod mostem w śródmieściu
  Zapomniałem o mej miłości
  Pod mostem w śródmieściu
  Oddałem swoje życie.
  • Under the bridge downtown
   Is where I drew some blood
   Under the bridge downtown
   I could not get enough
   Under the bridge downtown
   Forgot about my love
   Under the bridge downtown
   I gave my life away
   (ang.)
 • Źródło: Under the Bridge