Raymond Williams (1921–1988) – walijski badacz kultury.

  • W rzeczywistości mas nie ma; są tylko sposoby patrzenia na ludzi jak na masy (...) w celu ich eksploatacji politycznej lub kulturalnej.
    • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 215.