Ran – film Akiry Kurosawy z 1985 r., oparty na fabule Króla Leara Williama Shakespeare'a.

  • Człowiek rodzi się, płacząc. Kiedy już się wypłacze, umiera.
  • Czy zdrajca zdradza także siebie?
    • Postać: Saburo.
    • Zobacz też: zdrada
  • W szalonym świecie tylko szaleńcy są rozsądni.