Rafał Bartek (ur. 1977) – polski nauczyciel, samorządowiec, działacz mniejszości niemieckiej, przewodniczący Sejmiku Opolskiego.

  • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych jest organizacją „dachową”. Ma bardziej rolę koordynatora, który dzieli środki na całą Polskę. To się zaczęło jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Strona niemiecka nie chciała mieć po polskiej stronie kilkanaście organizacji mniejszości niemieckiej. Inaczej musiałaby z każdą z nich negocjować. Łatwiej było utworzyć związek. Jego rolą jest zresztą pomoc organizacjom regionalnym, bo praca odbywa się „na dole”, w poszczególnych regionach.
  • To jest rzecz, która wciąż nie mieści mi się w głowie. W państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, które w 2004 roku musiało spełnić pewne standardy obchodzenia się z mniejszościami, wprowadza się takie prawo. Nagle wracamy do czasów PRL. Choć można powiedzieć, że w jednym elemencie jest jeszcze gorzej. O ile przed 1989 roku nie uznawano mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, to wobec wszystkich uznanych mniejszości stosowano te same kryteria. Dzisiaj zaś mniejszość niemiecka pozostaje wprawdzie uznana, ale mówi się jej wprost, że jest mniej warta od innych mniejszości.