Rachela – postać z biblijnych i midraszowych legend opisujących początki narodu żydowskiego, żona patriarchy Jakuba, matka dwóch pokoleń Izraela (Józefa i Beniamina). Córka Labana i siostra Lei.

Rachela i jej siostra Lea (Dante Gabriel Rossetti)

O RacheliEdytuj