Rabije Kadir (ur. 1947 lub 1948) – ujgurska dysydentka, przed aresztowaniem działaczka polityczna i przedsiębiorca w ChRL; przewodnicząca Światowego Kongresu Ujgurów.

Rabije Kadir (2012)
  • Rządowe błogosławieństwo dla skrajnego nacjonalizmu źle wróży dalszemu rozwojowi wypadków. Światowy Kongres Ujgurów, którym kieruję, jak Dalajlama i Tybetańczycy opowiada się za pokojową walką o samostanowienie oraz poszanowanie praw człowieka i demokrację. Hanowie i Ujgurzy muszą rozpocząć dialog oparty na zaufaniu, wzajemnym szacunku i równości. Obecna polityka chińskiego rządu czyni to jednak niemożliwym.