Równouprawnienie – prawna równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego.

  • Równouprawnienie to jest idiotyzm wymyślony przez kobiety, które nie potrafią postępować z mężczyznami.