Punkt widzenia – opinia, zdanie, pogląd na jakiś temat.

 • Pochylanie się nad człowiekiem to trudne mimo wszystko wyzwanie. Konflikt interesów, walka to tematy stare jak świat. Niemniej możemy widzieć te problemy i starać się radzić sobie z nimi z coraz to innych punktów widzenia.
  • Autor: Maria Szybisz, O potrzebie komunikacyjnego pojmowania edukacji
  • Źródło: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 95.
 • Punkt widzenia dziecka. Wszyscy go kiedyś znali, ale oddaliliśmy się od niego tak bardzo, że trudno nam znowu do niego powrócić.
 • Są dwie linie, linia serca, linia mienia…
  I daj Boże, żeby biegły równolegle…
  Ale bywa – któraś zboczy i się przetną…
  Po przecięciu pozostaje tylko punkt…
  Ludzie mówią, że ten punkt, to punkt widzenia…