Pseudo-Arystoteles – określenie przyjęte dla autorów dzieł w przeszłości błędnie przypisywanych Arystotelesowi.

Fizjognomika edytuj

(tłum. Leopold Regner)

  • Ci, którzy mają czoło czworokątne i o właściwych rozmiarach, bywają dumni; wnioskuje się to z przykładu lwów.
  • Ci, którzy mają czoło małe, bywają mało pojętni; wnioskuje się to z przykładu świń. Ci zaś, którzy mają czoło bardzo wielkie, bywają opieszali; wnioskuje się to z przykładu wołów.
  • Ci, którzy mają grzbiet włochaty, bywają bardzo bezlitośni.