Przysłowia portugalskie

lista w projekcie Wikimedia

Portugaliapaństwo położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego.

  • Bóg pisze prosto po liniach krzywych.
    • Deus escreve direito por linhas tortas. (port.)
    • Źródło: „Ogród”, Wydania 19–20, Towarzystwo „Ogród ksiąg”, 1994, s. 24.
  • Kto do Indii z niczym jedzie, z niczym powraca
    • Źródło: Jan Kieniewicz, Portugalczycy w Azji. XV-XX wiek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.