Przysłowia mołdawskie

Mołdawia na mapie świata

Mołdawia – państwo w Europie Wschodniej, powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego

  • Jeśli grzmot nie jest zbyt głośny, wieśniacy zapominają uczynić znak krzyża.