Przyczyna

podmiot będący przyczyną dla jakiegoś wydarzenia

Przyczyna – czynnik wywołujący dane zjawisko jako skutek.

  • Miłość to późna godzina,
    Absolutna przyczyna.