Prosektorium

Prosektorium – miejsce, w którym dokonywane są sekcje zwłok zmarłych osób lub zwierząt w celu diagnostyki pośmiertnej.