Proboszcz

funkcja w części wyznań chrześcijańskich, kierownik parafii

Proboszcz – duchowny, na ogół w stopniu prezbitera (księdza), zarządzający gminą kościelną (parafią).

 • Ja mam proboszcza, ty masz proboszcza
  Proboszcz to tutaj władza najwyższa
  Czuwa nade mną bardzo starannie
  Przeszukiwane moje sumienie

  To zgroza
  To już jest po prostu zgroza
  • Autor: Kult, Zgroza, album „Your Eyes” (1991)
 • Zdrowe i z prawego łoża przyjmą Pierwszą Komunię Świętą. Niepełnosprawne lub nieślubne mogą usłyszeć, że mają zakaz zbliżania się do ołtarza, bo są zwierzętami. Proboszczów o takich poglądach nie brakuje. W polskim Kościele panuje głęboki kryzys intelektualny.
  • Źródło: Agata Jankowska, Ann Szulc, Dzieci gorszego Boga, „Przekrój”, 9 maja 2011, str.6.