Prezydent

najwyższy urząd w republikach, przeważnie głowa takich państw

Prezydent – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, osoba zwana głową państwa; także osoba zasiadająca na czele niektórych organizacji, korporacji i przedsiębiorstw.

 • Człowiek kandydujący na prezydenta sprzedał się już dziesięć razy.
  • Autor: Gore Vidal, Gore Vidal. United States of Amnesia. A film by Nicholas Whathall (2013)
 • Fikcja. A gdzie fakty? Wasze polityczne chęci?
  Wszystko dawno martwe, jak dawno martwi prezydenci.
 • Wasz prezydent, nasz premier.
  • Autor: Adam Michnik, „Gazeta Wyborcza”, 3 lipca 1989
  • Opis: tytuł artykułu Michnika, w którym po wyborach 4 czerwca 1989, rzucił pomysł odejścia od ustaleń Okrągłego Stołu.