Prawo wyborcze dla kobiet

prawo kobiet do głosowania w wyborach i kandydowania w nich

Prawo wyborcze dla kobiet – oznacza, obowiązujące czynne i bierne prawa wyborcze obywatelek danego kraju. W szerszym rozumieniu oznacza zrównanie tych praw dla obu płci.

Gabriela Balicka-Iwanowska, jedna z pierwszych posłanek w Sejmie Ustawodawczym w 1919
  • Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych.
  • Wojna obecna zrównała kobietę i mężczyznę, składając na ich barki równy ciężar obowiązków i licznych trudów. We wszystkich dziedzinach życia i zawodach stanęły do pracy kobiety, zastępując mężczyzn, przebywających na polu walki. (...) Stąd też organizacje kobiece podniosły żądanie, aby wobec równych obowiązków, równe uzyskały dziś prawa obywatelskie i polityczne. (...) Ruch ten nowy witamy ze szczerą radością, bo żywimy przekonanie, że kobiety nasze religijne korzystać będą z przyznanych im w Polsce praw dla dobra Kościoła i narodu.