Powstania śląskie

trzy konflikty zbrojne między ludnością polską i niemiecką w okresie formowania się II Rzeczypospolitej po zakończeniu I wojny światowej (Górny Śląsk; 1919–1921)

Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką, a przede wszystkim między Ślązakami i niemieckim wojskiem.

  • Moim zdaniem, powstania śląskie są niedoceniane. Należy je bardziej akcentować. To był ewenement, że Śląsk po kilkuset latach do Polski wrócił i chciał w tej Polsce być. Nie było tak, jak to niektórzy dzisiaj mówią, że Ślązacy nie wiedzieli, o co chodzi, siedzieli sobie tutaj, gadali śląską godką, pili piwo i chodzili na grubę (kopalnię – PAP), a potem przyjechali Polacy, wzięli ich za twarz i przeciągnęli do Polski – to nieprawda.
Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach - największy i najcięższy pomnik w Polsce, postawiony w 1967
  • Powstania nazwałbym „śląską spontanicznością kierowaną przez Polaków”. Pierwsze dwa zrywy wybuchły spontanicznie. Jednak trzecie, którego 88. rocznica przypada 2 maja, o największym zasięgu i zorganizowane po niekorzystnym dla Polski plebiscycie, było polskim powstaniem na Śląsku, a nie powstaniem śląskim. To była profesjonalna robota polskiego wywiadu. Wykorzystano propolskie ciągoty części Ślązaków i zorganizowano oderwanie kawałka niemieckiego państwa oraz przyłączenie go do Polski.