Povilas Pečeliūnas

Povilas Pečeliūnas (1928–1990) – litewski dysydent, pedagog, wydawca i redaktor niezależnego czasopisma „Ala Mater”, działacz litewskiego ruchu narodowo-demokratycznego.

  • Cokolwiek się stanie, jestem gotów cierpliwie nieść swoje brzemię.
    • Opis: ostatnie słowa na rozprawie sądowej w grudniu 1980 (otrzymał 3 lata obozu i 5 lat zesłania).
    • Źródło: Valentinas Brandišauskas, Povilas Peceliunas w: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, tom II, wyd. Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa 2007, ISBN 9788388288845, s. 262.