Porywczość

Porywczość – skłonność do gwałtownych reakcji, brak opanowania.