Popielec

katolickie święto rozpoczynające okres postu

Popielec (Środa Popielcowa) – w kalendarzu chrześcijańskim pierwszy dzień Wielkiego Postu.

Posypanie popiołem w XIX-wiecznych Włoszech. Julian Fałat, Popielec, 1881
  • Gdy w Popielec pogoda, wiosna będzie sucha; gdy deszcz będzie mokra; a jeżeli zimno, będzie zimna.
  • W popielcową środę jak deszcz z góry pada, trzecia kopka chłopu na polu przepada.
    • Opis: przysłowie polskie
  • Wstępna środa następuje, pani matka żur gotuje.
    • Opis: przysłowie polskie