Podręcznik mądrości tego świata

Podręcznik mądrości tego świata – książka autorstwa o. Józefa Marii Bocheńskiego.

 • Bądź, o ile to możliwe, niezależny w czynie fizycznym.
 • Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
 • Bądź ostrożny – w swoich sądach.
 • Bądź roztropny.
 • Bądź szczególnie uprzejmy dla ludzi bogatych i możnych.
 • Bądź twoim przyjaciołom wierny.
 • Bądź umiarkowanie solidarny z grupą do której należysz.
 • Bądź uprzejmy.
 • Daj rozmówcy jak najwięcej mówić o nim i jego sprawach.
 • Dawaj innym możliwie mało informacji o sobie.
 • 3.2 Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens.
 • 3.1 Dbaj o to byś miał jak najwięcej przyjemności i jak i najmniej przykrości.
 • Dbaj o zabezpieczenie twojej przyszłości.
 • Dbaj o życzliwość ludzi.
 • 2. Dbaj przede wszystkim o twoje życie i zdrowie.
 • Do każdego spotkanego człowieka podchodź z uśmiechem.
 • Dopóki go lepiej nie poznasz, uważaj każdego spotkanego człowieka za złośliwego głupca.
 • Dotrzymuj twoich obietnic.
 • 2.1 Gdy dalsze życie wydaje ci się na pewno i bezwzględnie nieznośne popełń samobójstwo.
 • Gdy grozi ci niebezpieczny spór, uciekaj.
 • Ile możesz tego uniknąć nie mów nikomu rzeczy nieprzyjemnych.
 • Ile możesz unikaj sporów.
 • Jak ognia unikaj sporu z ludźmi mającymi władzę nad tobą.
 • Korzystaj z dóbr i przyjemności umiarkowanie.
  „Cóż milszego niż łono pięknej, kochającej kobiety? Kto zaprzeczy, że mało czynności ludzkich daje tyle radości co wyczyn sportowy? A jednak kobieciarz przesadzający w miłości zniszczy swoje zdrowie, a sportowiec zapomninający o odpoczynku długo nie pożyje. Dobre wino pije się małymi łykami. Mądrość uczy, że z przyjemności należy korzystać, ale używać ich z umiarem.”
 • Miej paru przyjaciół.
 • 3.21 Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia.
 • Mów sobie codziennie rano: „Świetnie jest”.
 • Myśl i czuj niezależnie od innych.
 • 2.01 Nie bądź głupi, nie daj się zabić.
 • Nie bój się śmierci.
 • Nie kłam i nie wprowadzaj w błąd, o ile możesz.
 • Nie krytykuj niczyjego narodu, wyznania, zawodu w jego obecności.
 • Nie patrz na siebie w zwierciadle społeczeństwa.
 • Nie popadaj w nałóg.
 • Nie porywaj się na rzeczy, które przekraczają twoje możliwości.
 • Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu.
 • Nie przywiązuj się zbytnio do nikogo i niczego.
 • Nie przywiązuj wagi do czci i zniewagi, jak długo nie jesteś pewny, że one mogą być bardzo pożyteczne, albo bardzo szkodliwe dla ciebie.
 • Nie rozczulaj się nad sobą.
 • Nie uznawaj za prawdę żadnego twierdzenia tylko dlatego, że jest wydrukowane, albo wypowiedziane w środkach masowego przekazu.
 • Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie.
 • Nie wartościuj niepotrzebnie.
 • Nie wierz nikomu dopóki nie przekonasz się, że on zna się na tym, o czym mówi, i że jest prawdomówny.
 • Nie wyrządzaj nikomu krzywdy, gdy cię to nic, albo mało kosztuje.
 • Nie zrażaj sobie ludzi, jeśli możesz.
 • Niech twoja obecność i mowa będzie miła dla partnera.
 • Niech twoim przyjacielem będzie tylko człowiek o wypróbowanej uczciwości i inteligencji.
 • Niech twój rozmówca wie, że się nim interesujesz.
 • Nigdy nie powoduj się strachem.
 • Oddawaj chętnie przysługi, które cię nic nie kosztują, albo kosztują cię niewiele.
 • Odłóż do jutra decyzję w ważnej sprawie.
 • Patrz na siebie, na innych ludzi i na świat okiem przyrodnika.
 • Pochlebiaj rozmówcy.
 • Pojmuj przeciwności jako wydarzenia naturalne.
 • Postępuj tak, abyś był uważany za człowieka, na którym można polegać.
 • 1. Postępuj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
 • Postępuj zgodnie z twoim własnym ideałem.
 • Powziętą decyzję wykonaj mocno i wytrwale.
 • 2.2 Poza wyjątkowymi okolicznościami stawiaj twoje życie i zdrowie ponad wszystko inne.
 • Poznaj siebie.
 • Pracuj systematycznie i wytrwale nad zdobyciem życzliwości ludzi, z którymi ci żyć wypada.
 • Przedkładaj samotność nad towarzystwo.
 • Przedkładaj wiele małych przyjemności nad niewiele wielkich.
 • Przy pierwszym spotkaniu obcego nie bądź zbyt uprzejmy.
 • Rządź swoim życiem.
 • Rządź twoją myślą, uczuciami i nastrojami.
 • Sprawdź przed ważną decyzją czy nie bierzesz twoich życzeń za rzeczywistość.
 • Staraj się pojmować środki jako cele.
 • Staraj się przedstawić sobie wypadki przyszłe w sposób przyjemny.
 • Staraj się uważać ludzi, którymi nie masz się zajmować za twory twojej wyobraźni.
 • Staraj się zyskać sympatię każdego spotkanego człowieka.
 • Stosuj się do grupy, w której jesteś.
 • Stosuj się w zachowaniu do otoczenia.
 • Umiej używać małych przyjemności.
 • Umiej żyć w teraźniejszości.
 • Unikaj twierdzeń całkiem ogólnych.
 • Uważaj twój stosunek do innych ludzi za nadzwyczaj ważny dla twojego życia.
 • 3.22 Używaj chwili.
 • 3. Używaj życia.
 • W każdej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczonych.
 • W miejscach publicznych staraj się być jak najbardziej anonimowy.
 • W okolicznościach mniej więcej równych daj pierwszeństwo członkowi twojej grupy przed obcym.
 • Wyjąwszy gdy chodzi o przyjaciół i bliskich unikaj poufałości.
 • Wykonuj wszystko, co czynisz możliwie najlepiej.
 • Zachowaj pogodę ducha.
 • Zachowuj spokój wewnętrzny.
 • Zachowaj umiar w poglądach.
 • Zachowuj umiarkowanie zasady moralności.
 • Zachowaj we wszystkim umiar.
 • Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą a nie tymi, które od ciebie nie zależą.
 • Zanim coś ważniejszego powiesz albo zrobisz zadaj sobie pytanie: Czy warto?
 • Znajdź codziennie chwilę do namysłu nad sobą.
 • Żyj dla swojego dzieła.