Podręcznik – książka przeznaczona dla ucznia lub studenta zawierająca materiał nauczania.

  • Około 1135 roku walijski mnich Geoffrey z Monmouth pisał o Arturze, uzupełniając braki w jego biografii własnymi pomysłami. Ludzie uważali je za fakty tylko dlatego, że pojawiły się w kronice historycznej! To ważna przestroga. Nie wolno wierzyć we WSZYSTKO, co napisano w książkach do historii!
  • Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (...) Wszystko zmienia się tu co parę lat.