Po naszymu, czyli po śląsku

Po naszymu, czyli po śląsku – konkurs organizowany corocznie od 1993, uczestnicy ubiegają się o tytuł „Ślązaka Roku”.