Pożar

palenie się konstrukcji palnych, flory, etc.; niekontrolowany, samoistny ogień ogarniający rozległe tereny

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

  • Bardziej niebezpieczna jest iskra na starość niż pożar w młodości.
Pożar magazynów VR
w Helsinkach, 5 maja 2006 roku
  • Pożar zawsze zostawia po sobie popioły.