Platyna

78. pierwiastek chemiczny

Platyna – pierwiastek chemiczny z grupy metali.

Platyna