Pingwin

rodzina ptaków wodnych

Pingwin – rodzina ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes.

  • Zewsząd dobiegał ogłuszający rozgwar dziesiątków tysięcy pingwinów, z których jedne wędrowały w górę na skałki i na morenę, do gniazd, inne schodziły do morza. Co chwila któryś z nich podnosił głowę i z dziobem skierowanym pionowo do góry, uderzywszy kilka razy bezlotnymi skrzydłami, by nabrać powietrza w płuca, wysyłał w świat ostry hejnał, kilka gęgających, wibrujących falsetem zwrotek, przebijających harmider otoczenia.
Pingwin cesarski