Pierwsza komunia – uroczystość katolicka związana z mszą świętą podczas której wierni, przeważnie 9-letnie (2. klasa szkoły podstawowej) dzieci, po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią hostii.

  • Otoczka materialna przyjęcia pierwszej komunii świętej przez dziecko doprowadziła do spoganienia tego święta. Nie ma co udawać, że nie ma problemu. (…) Kiedyś chłopak dostawał zegarek, co miało znaczenie symboliczne, a teraz sprawia się dziecku megadrogie upominki. Nawet bardzo religijne rodziny, które głęboko przeżywają święto pierwszej komunii, tolerują wręczanie takich prezentów, bo uważają, że jak zaprotestują to rodzina się obrazi.
Dziewczynka przyjmująca pierwszą komunię
  • Zdrowe i z prawego łoża przyjmą Pierwszą Komunię Świętą. Niepełnosprawne lub nieślubne mogą usłyszeć, że mają zakaz zbliżania się do ołtarza, bo są zwierzętami. Proboszczów o takich poglądach nie brakuje. W polskim Kościele panuje głęboki kryzys intelektualny.
    • Źródło: Agata Jankowska, Ann Szulc, Dzieci gorszego Boga, „Przekrój”, 9 maja 2011, s. 6.