Pieniny

pasmo górskie w Środkowej Europie

Pieniny – pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy).

Widok na przełom Dunajca z Sokolicy