Pi – amerykański film fantastycznonaukowy z 1998 roku; reż. Darren Aronofsky. Scenariusz napisali Eric Watson, Sean Gullette i Darren Aronofsky.

 • 9:13, Notatka osobista. Kiedy byłem małym chłopcem, matka mówiła mi, żebym nie patrzył prosto w słońce. W wieku sześciu lat zrobiłem to. Na początku byłem oślepiony. Ale patrzyłem dalej, starając się nie mrugać. Moje źrenice skurczyły się do wielkości ziarenek piasku, a oślepiająca jasność sprawiła, że widziałem wyraźniej. Przez to jedno mgnienie oka wszystko stało się zrozumiałe. Lekarze nie wiedzieli czy kiedykolwiek odzyskam wzrok. Byłem przerażony. Sam w ciemnościach. Powoli światło zaczęło przebijać się przez bandaże zakrywające moje oczy. I znowu mogłem widzieć. Ale coś się we mnie zmieniło. Pojawiły się moje bóle głowy.
  • 9:13, Personal note: When I was a little kid my mother told me not to stare into the sun. So once when I was six, I did. At first the brightness was overwhelming, but I had seen that before. I kept looking, forcing myself not to blink, and then the brightness began to dissolve. My pupils shrunk to pinholes and everything came into focus and for a moment I understood. The doctors didn’t know if my eyes would ever heal. I was terrified, alone in that darkness. Slowly daylight crept in through the bandages, and I could see, but something else had changed inside of me. That day I had my first headache. (ang.)
 • Jeśli będziesz chciał znaleźć liczbę 216 w otaczającym cię świecie, znajdziesz ją wszędzie… 216 kroków od rogu ulicy do drzwi twojego mieszkania… 216 sekund, które spędzasz, jadąc sobie windą. Jeżeli obsesyjnie czegoś szukasz, twój mózg przefiltruje rzeczywistość w taki sposób, że odnajdziesz to gdziekolwiek. Nieważne, jaką liczbę wybierzesz 22, 34, 315, nieważne. Ty wybrałeś 216 i teraz doszukujesz się jej wszędzie w przyrodzie! Max, wkrótce po tym, jak odrzucisz metody naukowe, nie będziesz już matematykiem, staniesz się numerologiem!
  • You want to find the number 216 in the world, you will be able to find it everywhere. 216 steps from a mere street corner to your front door. 216 seconds you spend riding on the elevator. When your mind becomes obsessed with anything, you will filter everything else out and find that thing everywhere. (…) As soon as you discard scientific rigor, you’re no longer a mathematician, you’re a numerologist. (ang.)
 • Każda litera jest jednocześnie liczbą. Dla przykładu hebrajskie A – alef to 1. B – bet to 2. Rozumiesz? Ale litery są też powiązane ze sobą. Weź na przykład hebrajskie słowo AB ojca. A alef i B bet. 1 i 2 w sumie 3. A hebrajskie słowo oznaczające matkę to AM. A – alef i M – mem… 1 i 40, w sumie 41. Zsumuj 3 i 41, otrzymujesz 44. Teraz słowo Jeled, które oznacza dziecko. Rozumiesz ojciec, matka, dziecko. W zapisie numerycznym to 10, 30 i 4 w sumie 44.
  • Each letter’s a number. Like the Hebrew A, Alef is 1. B, Bet is 2. You understand? But look at this. The numbers are inter-related. Like take the Hebrew word for father, "Ab" – Alef Bet… 1, 2 equals 3. Alright? Hebrew word for mother, "em" – Alef Mem… 1, 40 equals 41. Sum of 3 and 41… 44. Alright? Now, Hebrew word for child, alright, mother… father… child, "Yeled" – that’s 10, 30, and 4… 44. (ang.)
 • Podsumowanie moich założeń.
  1. Matematyka jest językiem natury.
  2. Wszystko wokół nas może być opisane i zrozumiane dzięki liczbom.
  3. Jeżeli zbierzesz liczby z dowolnego systemu pojawi się wzór.
  Tak więc wszędzie wokół nas występują prawidłowości.
  • Restate my assumptions:
   1. Mathematics is the language of nature.
   2. Everything around us can be represented and understood through numbers.
   3. If you graph these numbers, patterns emerge.
   Therefore: There are patterns everywhere in nature.
   (ang.)