Philip Sidney (1554–1586) – angielski żołnierz, prozaik i poeta.

 • Moja droga, moja lepsza połowa.
  • My dear, my better half. (ang.)
  • Opis: o żonie.
  • Źródło: Arkadia Hrabiny Pembroke III (1590)
Philip Sidney
 • Słodki nieprzyjaciel, Francja.
 • That sweet enemy, France. (ang.)
  • Źródło: Astrophel and Stella, Sonet 41, wiersz 4 (1591)