Peter David (ur. 1956) – amerykański scenarzysta komiksowy.

 • Rozumiem, że niektórzy rodzice reagują tak samo. Byli odpowiedzialni za pierwsze pojawienie się ich dzieci i poinformowani o ich orientacji seksualnej, twardo deklarują, że to niemożliwe, one nie mogą być homo.
  • I understand that some parents have the same reaction. They were responsible for their children’s first appearances and, when informed of their sexual persuasion, firmly declare it’s impossible, they can’t be gay. (ang.)
  • Opis: komentarz do wypowiedzi Roba Liefielda, gdy ten złościł się, że David uczyni stworzoną przez niego postać homoseksualistą.
  • Zobacz też: homoseksualizm
 • Jak homoseksualizm może być choć trochę bardziej sprawą polityczną niż heteroseksualizm? Gdybym napisał, że Shatterstar oświadcza się Rictorowi, wtedy to by było polityczne. I tylko dlatego, że niektórzy ludzie uważają, że to kto z kim bierze ślub jest w jakiś sposób ich sprawą i czują potrzebę upolitycznienia tego. Ale jeden facet całujący drugiego? Jak to może być choć trochę bardziej polityczne jak, na przykład, gdybym kazał Shatterstarowi pocałować w usta Val Cooper, gdyby się spotkali?
  • How is homosexuality any more of a political issue than is heterosexuality? If I had Shatterstar proposing marriage to Rictor, then it becomes political. And that’s only because some people believe that who someone marries is somehow their business and therefore felt the need to politicize it. But one man kissing another man? How is that any more political than if, say, I had Shatterstar kiss Val Cooper on the mouth if they should meet up? (ang.)
  • Opis: odpowiedź na zarzut o umieszczenie wątku politycznego w komiksie.
 • Słuchaj, Rob, ostatnia obserwacja: Myślę, że naprawdę wierzysz, że nie jesteś homofobem. Właściwie, mogę powiedzieć, że prawdopodobnie nim nie jesteś. Ale w tym co mówisz jest wiele rzeczy które przekonują ludzi – zarówno hetero jak i homoseksualnych – o czymś przeciwnym. To znaczy, że albo partaczysz wyrażanie siebie, co jest problematyczne dla kogoś, kto wierzy, że jest pisarzem. Albo to znaczy, że masz jakieś głębsze problemy które możesz, lub nie, przedyskutować. To całkowicie zależy od ciebie.
  • Look, Rob, final observation: I think you really believe you’re not homophobic. In fact, I’d go so far as to say you’re probably not. But there’s a lot in what you’re saying that is convincing people – both straight and gay – otherwise. That means either you’re doing a crap job in expressing yourself, which is problematic for someone who believes he’s a writer. Or else it means you have some deeper issues which you may or may not want to give some consideration to. That’s entirely up to you. (ang.)
  • Opis: finał jego dyskusji z Robem Liefeldem.