Percy Bysshe Shelley

angielski poeta

Percy Bysshe Shelley (1792–1822) – angielski poeta.

Percy Bysshe Shelley (1819)
 • Codzienne obowiązki stają się piękne dzięki miłości.
 • I został człowiek wolny od pęt władzy,
  Od nierówności klas, ras i narodów,
  Zbyty już trwogi, poddaństwa, poniżeń,
  Sam sobie panem, mądrym, sprawiedliwym,
  Po prostu – człowiek.
  • Źródło: Percy Bysshe Shelley, Prometeusz wyzwolony, przeł. Leszek Elektorowcz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982, s. 137.
 • O, jakże chciałbym być Antychrystem (…).
  • Oh, how I wish I were the Antichrist (…). (ang.)
  • Źródło: list do Thomasa Jeffersona Hogga, 3 stycznia 1811, cyt. za: Teddi Chichester Bonca, Shelley’s Mirrors of Love. Narcissism, Sacrifice, and Sorority, SUNY Press, 1999, s. 18.
 • Poeci są nieuznanymi prawodawcami świata.
  • Źródło: Percy Bysshe Shelley, Obrona poezji, przeł. Jan Świerzowicz, Oborniki: nakładem tłumacza, 1939, s. 44.
 • Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku.
  • Źródło: Justyna Ziarkowska, W gorączce. Krytyka literacka Maurycego Mochnackiego i Mariana José de Larra, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, s. 128.
 • Przyjaźń, drogi balsam… Uśmiech pośród zachmurzonych twarzy; umiłowany promień słońca; uścisk w samotności; schronienie w trudnościach; radość w smutku.
 • Spójrz na me dzieło, o Potężny, i rozpaczaj.
  … wokół szczątków
  Tego kolosalnego wraku pustynia się roztacza,
  Naga, dzika i płaska, bez końca ni początku.
 • Znikłaś mi jak sen przelotny. Jako las — gdy zieleń zginie,
  Jako noc — gdy sen przeminie,
  Jako duch — gdy łza popłynie,
  Jestem dzisiaj sam — samotny!
  • Źródło: Smutek