Benjamin Osorio Encarnación (ur. 1955) – portorykański artysta mediów mieszanych.

  • Moim głównym zobowiązaniem jako artysty jest zwrócić sztukę społeczeństwu.
    • Źródło: Jamie Middleton, Pepón Osorio, w: 501 wielkich artystów pod red. Stephena Farthinga, tłum. Dominika Zielińska, Ryszard Jacoby, wyd. MWK, Warszawa 2009, ISBN 9788361065326, s. 588.
  • Pragnąłem prowokować zmiany, nie tylko społeczne, lecz fizyczne i duchowe.
    • Źródło: Jamie Middleton, Pepón Osorio, w: 501 wielkich…, op. cit., s. 588