Peldżidijn Genden (1892–1937) – mongolski komunista, przewodniczący Prezydium Małego Churału Państwowego (1924–1927) i przewodniczący Zgromadzenia Komisarzy Ludowych (1932–1936).

 • Na ziemi żyło dwóch wielkich geniuszy – Budda i Lenin.
  • Źródło: Baabar, Historia Mongolii, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005, s. 393.
Peldżidijn Genden
 • Partia jest czerwonym kącikiem [świetlicą] w państwie.
  • Źródło: Baabar, Historia Mongolii, op. cit., s. 397.
 • Partia nie ma nic do roboty w rządzeniu państwem.
  • Opis: wypowiedziane w 1933.
  • Źródło: Baabar, Historia Mongolii, op. cit., s. 397.