Pawlik Morozow

Pawieł Trofimowicz Morozow (1918–1932) – chłopiec ze wsi Gierasimowka w guberni tobolskiej za Uralem, który po swojej śmierci został przez stalinowską propagandę wykreowany na patrona ruchu pionierskiego i wzór do naśladowania dla dzieci w ZSRR.

Pomnik Pawlika Morozowa

O Pawliku MorozowieEdytuj

  • Sowiecki komunizm, ustami prominentnych towarzyszek (exemplum „pierwaja” sufrażystka ZSRR, towarzyszka A. Kołłontaj) i towarzyszy (…), tudzież prawodawstwem (łatwe rozwody etc.) – deprecjonował familiaryzm przez kilkadziesiąt lat. Symbol to uczeń P. Morozow, który „samorzutnie” wydał swego ojca „kułaka” na śmierć – małego kapusia zrobiono „wszechzwiązkowym” idolem młodzieży (tak kanonizowano niszczące rodzinę nosicielstwo).