Paweł Stalmach

polski działacz narodowy i społeczny na Śląsku Cieszyńskim, publicysta, pastor

Paweł Stalmach (1824–1891) – polski dziennikarz, publicysta i działacz społeczny.

  • My Ślązacy jako Polacy chcemy i możemy tylko do polskiej sekcji należeć.
    • Opis: ogłoszenie akcesji Polaków mieszkających na Śląsku Cieszyńskim do sekcji polskiej na Zjeździe Słowiańskim w Pradze w 1848.
    • Źródło: Józef Chlebowczyk, Nad Olzą, Katowice 1971, s. 29.