Pauzaniasz

antyczny geograf

Pauzaniasz (ur. między 100 a 110 n.e., zm. po 180 n.e.) – grecki geograf, pisarz.

  • Obok posągu trackiego Orfeusza stoi statua Telete, a wokół niego wykonane z kamienia i brązu zwierzęta, które słuchają jego śpiewu. A oto niektóre z wielu kłamstw, w które wierzą Hellenowie: że Orfeusz był synem muzy Kalliope, a nie synem córki Pierosa, że za życia zszedł do Hadesu, aby błagać bogów podziemia o uwolnienie swej żony. A mnie się wydaje, że Orfeusz przewyższał pięknem poezji swych poprzedników i że osiągnął tak wielki rozgłos dzięki przypisywanemu mu odkryciu boskich wtajemniczeń, oczyszczeń z bezbożnych czynów, leczenia chorób i środków odwracających gniew bogów.
    • Źródło: Wędrówka po Helladzie (2. poł. II w.), tłum. Henryk Podbielski
    • Zobacz też: Orfeusz