Paul Kagame

rwandyjski polityk

Paul Kagame (ur. 1957) – rwandyjski polityk, prezydent.

Paul Kagame (2010)