Paul Fitzsimmons Eve (1806–1877) – amerykański chirurg, jedyny Amerykanin walczący w powstaniu listopadowym, odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

  • Kiedy już mowa o szpitalach warszawskich, to muszę wyrazić całkowitą satysfakcję, którą, wierzę, podziela każdy cudzoziemski lekarz w tej stolicy, co do nadzwyczajnego porządku i obfitości, z jaką są zaopatrzone w każdy przedmiot niezbędny do wykonywania sztuki lekarskiej.
    • Opis: wpis z pamiętnika niedługo po przybyciu do Warszawy w 1831.
    • Źródło: Michał Różycki, Jankes w powstaniu listopadowym, „Focus Historia” nr 11 (91)/2014 (listopad), s. 62.