Paul Crutzen

holenderski chemik i meteorolog, noblista

Paul Crutzen (1933–2021) – holenderski chemik atmosfery i meteorolog. Laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii za pracę nad zmianami ilości ozonu. Popularyzator pojęcia „antropocen” dla określenia współczesnej epoki geologicznej.

  • Ekspansja rodzaju ludzkiego, mierzona zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i zużyciem zasobów Ziemi na głowę, jest niezwykła. Kilka tylko przykładów: w ciągu ostatnich trzech stuleci populacja ludzka wzrosła do 6000 milionów, czemu towarzyszył wzrost pogłowia bydła do 1400 milionów (około jeden krowy na rodzinę przeciętnej wielkości). Dziesięciokrotne zwiększyła się urbanizacja w ciągu ostatnich stu lat. W ciągu kilku pokoleń ludzkość zużywa więcej paliw kopalnych, niż powstało w ciągu setek milionów lat.
Paul Crutzen (2010)