Parmenides

starogrecki filozof

Parmenides z Elei (ok. 540–470 p.n.e.) – grecki filozof.

 • Bądź szczery w tłumie, a szybko cię zadepczą.
Parmenides
 • Bogowie opuszczają tych, którzy nie potrafią sprzymierzyć się z losem.
 • Byt jest, a niebytu nie ma.
  • Źródło: Joe Alex, Jesteś tylko Diabłem, wyd. II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970, s. 159.
 • Ciało musi być godne głowy.
 • Dusza i ciało są jak małżeństwo – dlatego muszą zestarzeć się równocześnie.
 • Gdyby nagana była mi obojętna, nie zważałbym także na pochwały.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Istota cierpienia jest nie do poznania, chociaż jest nam wszystkim wspólna.
 • Jest to, co jest, a nie ma tego, czego nie ma.
 • Każdy człowiek na świecie nawet w cierpieniu kocha życie.
 • Kiedy jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zawsze dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy – nie zawsze jesteśmy szczęśliwi.
 • Kobieta swoim pocałunkiem przezwyciężyć może nawet śmierć.
 • Kto chce zguby, niechaj zawierzy człowiekowi.
 • Kto nie ma o czym mówić – rozprawia o niczym.
 • Kto pięknie śni, ten potem przeklina poranek.
 • Kula najdoskonalszy kształt nie ma początku ani końca.
 • Lubimy przeważnie tych, którym się nie wiedzie. Kochamy tych, którzy już nie mają szans na powodzenie.
 • Milczenie to najtrudniejsza i najdoskonalsza zarazem sztuka.
 • Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak – od innych.
 • Sztuka jest cudownym zaklęciem… Jak czarodziejska fujarka potrafi nas od złego uwolnić.
 • Trud człowieka uczciwego zawsze zaowocuje.
 • Tyle jest rodzajów szczęścia, ile ludzkich miar.
 • W szlachetnych sercach nie ma miejsca dla zawiści.
 • Wielkość człowieka mierzy się wielkością wolności.
 • Wierzę w poezję, miłość, śmierć – dlatego właściwie wierzę w nieśmiertelność.
 • Wady są wszystkim ludziom jednakowe.
 • Nie dopuśćcie, aby przyzwyczajenie wynikające z powtarzającego się doświadczenia skierowało was na drogę, gdzie narzędziem poznania jest ślepe oko i ucho wtórzące dźwiękom, lecz próbujcie przy pomocy rozumu...
  • Źródło: Droga złudzenia; cyt. za: Joe Alex, Jesteś tylko Diabłem, wyd. II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970, s. 292, 305.
 • (...) lecz ty myśl swą trzymaj z dala
  Od tego sposobu szukania; i niechaj tą drogą
  Nie pcha cię nawyk powszechny, co każe ci się posłużyć
  Wzrokiem zmąconym, i słuchem wrzawliwym, i mową.
  Rozumem sądź dowód wytrawny ten, który ja ci podam.
  • Źródło: Simplikios, In Aristotelis Physicorum libros, 86,27-28 i 78,5, przeł. Jacek Lang; cyt. za: Wojciech Sady, O Parmenidesie.