Otto Grotewohl

polityk niemiecki (NRD)

Otto Grotewohl (1894–1964) – wschodnioniemiecki polityk, pierwszy premier Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) od 1949 do śmierci z ramienia SED (Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec).

  • Separatystyczne państwo w Bonn, powołane do życia przez mocarstwa zachodnie, jest sfinalizowaniem rozczłonkowania Niemiec, które zachodnie mocarstwa imperialistyczne uporczywie realizowały już od dawna. Uroczyste przyrzeczenie dane narodowi niemieckiemu w Układzie poczdamskim mocarstwa te po to, by uprawiać w Niemczech swą imperialistyczną politykę.
    • Opis: fragment propagandowego przemówienia w dniu 12 października 1949, które skierowane było przeciwko Republice Federalnej Niemiec (RFN) i państwom zachodnim.
    • Źródło: M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (oprac.), Wiek XX w źródłach, Warszawa 2002, s. 324.
Otto Grotewohl
  • Utworzenie Tymczasowego Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest wyrazem niezłomnej woli demokratycznych sił narodu niemieckiego, przezwyciężenia katastrofy narodowej i ujęcia losów we własne ręce. Utworzenie tego rządu jest wyrazem faktu, że demokratyczne siły narodu niemieckiego nie zamierzają pogodzić się z rozczłonkowaniem naszej ojczyzny i z ujarzmieniem jej zachodnich obszarów; lecz przeciwnie, są pełne żelaznej woli toczenia uporczywej walki o przywrócenie jedności Niemiec oraz ich suwerenności na podstawie demokratycznej i pokojowej.
    • Opis: fragment propagandowego przemówienia w dniu 12 października 1949, które skierowane było przeciwko Republice Federalnej Niemiec (RFN) i państwom zachodnim.
    • Źródło: M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (oprac.), Wiek XX w źródłach, Warszawa 2002, s. 324.