Ota Filip (1930–2018) – czeski pisarz, tworzący również po niemiecku.

  • Najpierw życie komplikowała mi moja bezbożność, a potem, już w wieku dojrzałym, zarzucano mi, że jestem katolikiem. Pierwsze kłopoty z powodu wyznania zaczęły się w niemieckiej szkole powszechnej, do której tato i babka zaciągnęli mnie dnia pierwszego września roku jeden tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego. Darłem się całą drogę, ale na nic mi się to zdało.
    • Źródło: Wniebowstąpienie Lojzka Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy, rozdz. III
Ota Filip