Oryginał – rzecz oryginalna, niebędąca kopią, falsyfikatem, przeróbką itp.; pierwowzór, autentyk.

  • Falsyfikat tym się różni od oryginału, że wygląda bardziej prawdziwie.
Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja
  • Kto chowa portret, pokazuje, że kocha oryginał.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło oryginałWikisłowniku