Olimpia de Gouges

Olimpia de Gouges (1748–1793) – francuska pisarka, aktywistka na rzecz praw kobiet.

  • Jeśli kobiety mają prawo wstępowania na szafot, to powinny też mieć prawo wstępowania na trybunę polityczną.
Portret Olimpii de Gouges
autorstwa Aleksandra Kucharskiego